1974 yılının Kasım ayında Werner Herzog, yakın bir arkadaşının Paris’te ölüm döşeğinde olduğunun haberini alır. Münih’ten Paris’e yürüyerek giderse arkadaşının ölmeyeceğine dair bir inançla yola koyulur. Yürümek gibi basit bir eylemde şifa veren bir güç olabileceğine dair bir inançtır bu. Bu sene ilk kez düzenlediğimiz !f Tomorrow bölümündeki işler, sanal gerçeklik ve çeşitli interaktif anlatı platformlarını kullanıyor. Bu yeni dijital mecralar, anlamın eylem üzerinden iletildiği bir alan sunuyor bize. Dünyaya farklı araçlarla bakarsak, onu farklı açılardan görebiliriz. Bu seçkideki işler geçmişi, bugünü ve yarını yeni anlatım yöntemleriyle ele almaya çalışırken toplumsal hafızaya ve gelecek tahayyülüne azımsanmayacak katkılar sağlıyorlar.

Deniz Tortum

(Küratör)