"Arı kovanları, bir çeşit köle kolonisi, arıların insafsızca sömürüldüğü temerküz kampları değil midir? Ya onları sömürdüğümüz için Tabiat Ana bize sillesini vuruyorsa?" Slavoj Žižek

Varlığını bilip adını koyamadığımız duygulara, maruz kalmaktan çekineceğimiz acı tecrübelere, öznesi ya da nesnesi olmadığımız için sonucunu düşünmediğimiz gerçeklere ruhumuz(?) kadar yakın ruhumuz(?) kadar uzağız. Onlar varlar ve var olacaklar. !f İstanbul, bildiğimizi bilmediğimiz duygu, tecrübe ve gerçeklere dair belgeselleri; kendimizi, dünyamızı ve tabiatı daha iyi anlayabilmek için “Bilinmeyen Bilinenler” seçkisinde buluşturuyor.


Amina
Amina

Kıvılcım Akay, 2019

Gurur Yarası
Gurur Yarası

Sinem Atakul, 2019

One Child Nation
Tek Çocuk Cumhuriyeti

Nanfu Wang, Jialing Zhang, 2019

The Final Hour
Son Saat

Çağlar Mallı, 2019

The Swing
Salıncak

Cyril Aris, 2018