!f İstanbul 17 yıldır bir beraberlik alanı olarak büyüdü, çok seslilik ile bağımsız ruhunu oluşturdu ve genişletmeye devam etti. !f İstanbul’un temel amaçlarından biri her zaman farklı olanı söyleyecek yeni bir sözü olanı bu ruh etrafında birleştirmek oldu.

Bugüne bakıldığında, tüm !f katılımcıları ve paydaşları isimlendirilmemiş “!f Kavramları” ile sürdürülebilir bir iletişim kurdu ve kurmaya da devam edecek. !f İstanbul, her zaman farklı coğrafya ve kültür köklerinden filizlenen yeninin müjdelenme alanı oldu. Bu alanda, üretme aşkı dışındaki tüm kaygılardan arınmış ve özgün ifade biçimlerini bulmuş yenidoğan sinemacıların, başka bir dünyanın mümkün olduğunu anlatmasını hep önemsedi. Yenidoğanın, tabiatı gereği salt anlama, anlatma ve büyüme ihtiyacının kendi içinde bir bilgelik taşıdığına inandı.

!f İstanbul, genç ve çocuk sinemaseverleri bir birey, onların düşüncelerini ise dönüştürücü bir değer olarak gördü. Genç ve çocuk sinemaseverlerin, insanlığın içindeki el değmemiş özü olduğundan hareketle onların fikirlerinin bağımsızlığına inandı.

!f İstanbul, yerel ve evrensel olarak farklı seslerin bir arada olabilmesi ve birbirlerini dinleyebilecekleri alanların yaratılması adına öncü olmayı amaç edindi. Bu amaçtan hareketle çeşitliliğin birlikteliği daima !f ruhunun temel bileşenlerinden biri oldu. Yıllar içinde büyük bir emekle işlenen !f ruhu; varlığını, bağımsızlığını ve alternatif olma halini koruyor, bundan sonra da her şart altında korumaya devam edecek. Kolektif, çok sesli bir yaşam ve sinema platformu olmayı sürdürecek.