Çağımızın izleme alışkanlıkları, üretim biçim ve reflekslerini dönüştürüyor. Seyircinin konsantrasyon süresinin azalması; içeriğin daha yoğun, süresinin ise daha kısa olmasını bir ön koşul haline getiriyor. Bu ön koşul, film yaratımının en bağımsız biçimi olan kısa filmin gerçek değerinin her geçen gün biraz daha anlaşılmasını sağlıyor.

!f İstanbul bu değere katkıda bulunmak amacıyla Türkiye’den Kısalar Ulusal Öğrenci Yarışması ve Türkiye’den Kısalar Ulusal Yarışması kapsamında her kategoride birer filmi 5.000 TL ile ödüllendiriyor.