Bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek !f Ulusal ile çeşitliliğin birlikteliğine vurgu yapan !f İstanbul, doğduğu coğrafyanın film yaratıcılarını destekliyor. Anlatılmayı bekleyen özgün öyküleri ve denenmeyi bekleyen yeni anlatı biçimlerini, dünyayla buluşturmak isteyen sinemacıları bir araya getiriyor.

Bu birlikteliğin sürekliliğinin sağlanmasına katkı sağlamak için de "En İyi Film"e 100.000 TL ödül veriyor.