Bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek !f Ulusal ile çeşitliliğin birlikteliğine vurgu yapan !f İstanbul, doğduğu coğrafyanın film yaratıcılarını destekliyor. Anlatılmayı bekleyen özgün öyküleri ve denenmeyi bekleyen yeni anlatı biçimlerini, dünyayla buluşturmak isteyen sinemacıları bir araya getiriyor.

Bu birlikteliğin sürekliliğinin sağlanmasına katkı sağlamak için de "En İyi Film"e 100.000 TL ödül veriyor.


Görülmüştür
Görülmüştür

Serhat Karaaslan, 2018

Kader Postası
Kader Postası

Elif Akarsu Polat, Çiğdem Bozali, 2019

Saf
Saf

Ali Vatansever, 2018

Suç Unsuru
Suç Unsuru

Süleyman Arda Eminçe, 2018